icon-arrow-right
HomeNieuws 23 april a.s. - Start werkzaamheden vrij liggend fietspad Ravenswade (tussen de Grote Wade en de Veldwade)

23 april a.s. - Start werkzaamheden vrij liggend fietspad Ravenswade (tussen de Grote Wade en de Veldwade)

Actueel

Vanaf 23 april a.s. start de aannemer KWS met de werkzaamheden aan het vrijliggende fietspad langs de Ravenswade tussen de Grote Wade en de Veldwade. Het eerste gedeelte van het vrij liggende fietspad tussen de Liesbosch en de Grote Wade is dan gereed. Aangezien de eerste fase weinig verkeershinder heeft gegeven is de keuze gemaakt om tevens de volgende fase uit te voeren.

 

Faseringsschets omleiding autoverkeer Veldwade - Grote Wade
Verkeerssituatie aanleg fietspad Ravenswade (tussen Grote Wade en de Veldwade)

Om deze werkzaamheden uit te voeren, is in overleg met de gemeente Nieuwegein en de VVE Zuid, besproken om tijdelijk een éénrichtingsverkeer op de Ravenswade in te stellen. Verkeer vanaf de N408 kan via de Ravenswade het bedrijventerrein op rijden maar dient vanaf de Grote Wade de omleiding te volgen over de Grote Wade en de Veldwade. Gedurende de werkzaamheden zal ook de spitsknip op de Liesbosch open zijn voor verkeer waardoor een extra ontsluitingsweg vanaf het bedrijventerrein aanwezig is.

 

Om te beoordelen of deze aanpak werkt wordt tijdens de voorbereidende werkzaamheden op 23 en 24 april a.s. de afzetting en omleidingsroute voor deze werkzaamheden geplaatst. Gedurende deze dagen monitoren wij met de gemeente en de VVE de situatie. Mocht de verkeerssituatie de eerste dagen uitwijzen dat de werkzaamheden met acceptabele verkeershinder kunnen worden uitgevoerd zal de verkeerssituatie vanaf 25 april a.s. t/m medio juni a.s. op de Ravenswade aangepast zijn.

 

De bedrijven aan de Ravenswade blijven te allen tijde bereikbaar. De aansluitende inritten worden in overleg met de bedrijven tijdelijk (deels) afgesloten. De aanpassing van de kruisingen Veldwade – Ravenswade en Grote Wade- Ravenswade worden aangepast na de openstelling van de zuidelijke verbindingsweg.

+