icon-arrow-right
HomeNieuws UPDATE: Geslaagde proefdagen aangepaste verkeerssituatie Ravenswade

UPDATE: Geslaagde proefdagen aangepaste verkeerssituatie Ravenswade

Actueel

23 en 24 april jl. is de verkeerssituatie op de Ravenswade aangepast ten behoeve van de werkzaamheden aan het vrij liggende fietspad langs de Ravenswade tussen de Grote Wade en de Veldwade. Deze eerste dagen dienden als proef om te beoordelen of de aangepaste verkeerssituatie zou kunnen leiden tot ernstige verkeershinder op het bedrijventerrein. Samen met de gemeente Nieuwegein, VVE Zuid en de aannemer KWS is de verkeerssituatie gemonitord en heeft de aangepaste verkeerssituatie niet geleid tot grote verkeershinder. Aanvullend zijn enkele borden bijgeplaatst om de verkeerssituatie te verduidelijken.


Daarmee is de proef geslaagd en zullen de werkzaamheden aan het fietspad, met deze aangepaste verkeerssituatie, worden voortgezet. De werkzaamheden zullen tot medio juni a.s. duren.

Inmiddels is het eerste gedeelte van het vrij liggende fietspad tussen de Liesbosch en de Grote Wade in gebruik genomen door het fietsverkeer.

Fase 5.3 Aanpassing fietspad Ravenswade 20190425
+