icon-arrow-right
HomeNieuws Update verkeerssituatie werkzaamheden aan de Ravenswade

Update verkeerssituatie werkzaamheden aan de Ravenswade

Actueel

Sinds 12 november werkt KWS Infra volop aan de nieuwe Ravenswade en de N408 om de nieuwe kruising gereed te maken. Inmiddels zijn de werkzaamheden twee weken aan de gang en heeft dit ook verkeershinder tot gevolg gehad. De eerste week zijn, in samenwerking met de provincie Utrecht en gemeente Nieuwegein, verschillende maatregelen genomen (zie de update van 14 november - https://www.nieuwe-infra-liesbosch.nl/nl/nieuws/detail/update-werkzaamheden-ravenswade ) om doorstroming op het bedrijventerrein te verbeteren. In nauw overleg heeft de aannemer met de provincie Utrecht en gemeente Nieuwegein de verkeerssituatie gemonitord en zijn aanvullende maatregelen genomen.

De verkeerssituatie 16 november t/m 25 november

In de afgelopen weken is de verkeerssituatie en het effect van de genomen maatregelen dagelijks gemonitord door de aannemer. Geconstateerd is dat het tijdens de avondspits druk blijft, vooral tussen 16.30 – 18.00 uur. Vanaf 18.00 uur is het bedrijventerrein grotendeels leeggestroomd.

 

In samenwerking van de provincie Utrecht en de gemeente Nieuwegein is ook onderzocht of het mogelijk is om tijdelijk een extra uitweg te realiseren via de Ravenswade of de zuidelijke verbindingsweg richting de N408. Gezamenlijk is geconcludeerd dat het vanuit verkeersveiligheid niet mogelijk is om dit op een veilige manier mogelijk te maken. Hierdoor blijft de vastgestelde routing en fasering van kracht.

Bijeenkomst Gluren bij de Buren

Donderdagavond 21 november is tijdens de bijeenkomst voor de ondernemers op het bedrijventerrein (Gluren bij de Buren) een toelichting gegeven op de werkzaamheden. Daarnaast hebben de ondernemers vragen gesteld over de zichtbaarheid van de verkeersregelaars en de aankondiging van de reserveweekenden (als de asfaltwerkzaamheden 6 t/m 9 december niet door kunnen gaan als gevolg van de weersomstandigheden).

 

In overleg met de provincie Utrecht, gemeente Nieuwegein en de aannemer is besloten om de volgende aanpassingen door te voeren:

  • Extra verkeersregelaars o.a. op de kruising Veldwade-Biezenwade en een verkeerscoördinator die de verkeersstromen analyseert en eventueel kan bijsturen;
  • De twee reserveweekenden komen te vervallen. In verband met de zorg over de drukke weekenden op de bedrijventerreinen net voor de kerstdagen is besloten om de werkzaamheden, ondanks de kans op slechte weersomstandigheden, uit te voeren in het weekend van 6 t/m 9 december. De aannemer treft als het slechter weer is in het weekend maatregelen om de weg alsnog uiterlijk 9 december om 06.00 uur veilig open te stellen. De werkzaamheden, welke door omstandigheden niet gereed zijn, worden in 2020 uitgevoerd.
+