icon-arrow-right
HomeNieuws Update werkzaamheden 02 maart t/m 06 maart 2020

Update werkzaamheden 02 maart t/m 06 maart 2020

Actueel

Het overgrote deel van de werkzaamheden is inmiddels afgerond. Momenteel worden door KWS Infra de laatste resterende werkzaamheden uitgevoerd. Vanaf april zijn dan alle infrastructurele werkzaamheden op het bedrijventerrein gereed.

Vanaf maandag 2 maart start KWS met de resterende werkzaamheden. De werkzaamheden bestaan uit de aanpassing van de fietsoversteek op het kruispunt Grote Wade - Ravenswade, het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag op de Ravenswade en tenslotte de vervanging van het tijdelijke asfalt op de N408.

Aanpassen Fietsoversteek Ravenswade (Grote Wade en Veldwade)

Maandag 2 maart t/m vrijdag 6 maart wordt gewerkt aan de fietsoversteek op de kruising Ravenswade - Grote Wade. Ten behoeve van deze werkzaamheden zal de Grote Wade tijdelijk doodlopend zijn voor het autoverkeer. De Ravenswade blijft open voor verkeer met een om em om regeling dit betekend 1 baan beschikbaar voor het verkeer in 2 richtingen. Fietsers maken gebruik van een afgeschermde rijbaan van  de Ravenswade langs de werkzaamheden. Vanaf 6 maart is de veilige oversteek voor fietsers gereed en weer beschikbaar voor het verkeer uitgezonderd de definitieve asfaltlaag die meegaat in het nachtwerk van 10 t/m 14 maart.

+