icon-arrow-right
HomeNieuws UPDATE : Werkzaamheden Fietspad Ravenswade - 14 januari 2019

UPDATE : Werkzaamheden Fietspad Ravenswade - 14 januari 2019

Actueel

Vanaf 14 januari t/m 13 februari 2019 start de aannemer met de aanleg van het vrijiggende fietspad langs de Ravenswade vanaf de aansluiting De Liesbosch tot de Grote Wade (fase 5.1). Om het nieuwe fietspad te realiseren wordt ook de bestaande rijweg aangepast.

 

Na overleg met de omgeving over de voorgenomen werkzaamheden is besloten om aanvullende maatregelen te nemen om de doorstroming op het bedrijventerrein gedurende deze werkzaamheden te waarborgen. De reeds gecommuniceerde werkzaamheden zijn hierdoor op enkele punten gewijzigd.

Werkzaamheden fietspad Update fase 5.1
Overzicht werkterreinen en maatregelen fietspad Ravenswade (vak 5.1 en 5.2)

De werkzaamheden aan het fietspad tussen De Liesbosch - Grote Wade worden uitgevoerd op werkdagen tussen 07.00 - 15.00 uur. Gedurende deze werkzaamheden is er om-en-om regeling voor het verkeer. Versmalde rijstroken zijn beschikbaar na 15.00 uur en in de weekenden. Verkeersregelaars worden ingezet om het verkeer te begeleiden.

 

In aanvulling op deze werkzaamheden worden de volgende extra maatregelen genomen:

- Gedurende de werkzaamheden aan het fietspad tussen de Liesbosch en de Grote Wade (vak 5.1) zal de spitsknip op de Liesbosch open zijn. Hierdoor is er tijdelijk ook een extra ontsluitingsweg aan de westzijde van het bedrijventerrein;

- Bij het werkvak zullen verkeersregelaars aanwezig zijn. Door het openstellen van de spitsknip krijgen de verkeersregelaars een aanvullende instructie om bij filevorming tijdens de werkzaamheden op de Ravenswade (in de richting van de Liesbosch) het verkeer te regelen zodat men het bedrijventerrein via de spitsknip weer verlaat.

- Gedurende de eerste week monitoren wij de verkeerssituatie tijdens de werkzaamheden en zullen we deze evalueren. Dit vormt een goed ijkpunt voor de resterende werkzaamheden aan het fietspad en de volgende fase.

- Besloten is om de aanpassingen aan de aansluitende wegen, kruising de Grote Wade en de kruising Veldwade, niet aan te passen voordat de zuidelijke nieuwe ontsluitingsweg beschikbaar is.

 

De keuze om het nieuwe fietspad langs de Ravenswade, tussen de Veldwade en de Grote Wade, aansluitend ook uit te voeren (fase 5.2) maken we op basis van de ervaringen van voorgaande fase (fase 5.1).

 

De bedrijven aan de Ravenswade blijven te allen tijde bereikbaar. De aansluitende inritten worden in overleg met de bedrijven tijdelijk (deels) afgesloten. Het fietsverkeer krijgt het advies om de omleidingsroute te volgen welke staat aangegeven met gele borden.

 

Voor vragen, klachten of meldingen kunt u natuurlijk contact met ons opnemen via het contactformulier of per mail. Via de VVE’s en de website zullen wij u informeren over de planning, hinder en de voorgenomen werkzaamheden.

XX

+