icon-arrow-right
HomeNieuws Update Verkeerssituatie Werkzaamheden Ravenswade

Update Verkeerssituatie Werkzaamheden Ravenswade

Actueel

Dinsdag 12 november is de nieuwe verkeerssituatie op het bedrijventerrein íngegaan om de kruising Ravenswade-N408 aan te passen naar de nieuwe situatie.

 

Naar aanleiding van de verkeerssituatie dinsdagavond heeft direct overleg plaatsgevonden tussen Laagraven Investment, de aannemer KWS, de gemeente Nieuwegein en de provincie Utrecht. Op basis van de analyse en de bevindingen zijn gisteren en vandaag de volgende acties doorgevoerd: 

  • Afsluiten van de Veldwade bij de aansluiting met de Ravenswade, zodat verkeersaanbod vanaf de Veldwade naar de zuidelijke ontsluiting wordt verminderd en naar verwachting een betere verkeersafwikkeling vanuit Hornbach en McDonalds mogelijk is.
  • Opnieuw inregelen verkeerslichten op de N408 met langer groen vanuit het industrieterrein;
  • Monitoring bij de spitsknip bij de gevangenis om inzicht te krijgen in de verkeersstromen hier. De spitsknip is tijdens de werkzaamheden op het industrieterrein open om een extra (tijdelijke) uitgang te creëren voor verkeer vanaf het industrieterrein. De monitoring moet meer inzicht geven in de (overwegende) verkeersstromen, om te kijken in hoeverre dit ook zo werkt. Op basis van de monitoring kunnen dan mogelijk aanvullende maatregelen worden genomen rondom de spitsknip (als hier aanleiding voor is).
  • Uitstellen van vervolgwerkzaamheden aan de kruising Grote Wade - Ravenswade (n.t.b. tijdstip);
  • Vandaag zijn aanvullend verkeersregelaars ingezet om de doorstroming te verbeteren.

 

De verwachting was dat bovenstaande maatregelen al het gewenste effect zouden hebben. Gisteren hebben wij geconstateerd dat er een probleem was met de nieuwe verkeerslichten op de N408. Aan het einde van de middag was dit verholpen en kon het licht lang genoeg op groen staan.

Verder is gebleken dat het een drukke spits betrof. De N408 liep daardoor ook vol waardoor het verkeer het bedrijventerrein niet goed af kon komen. Daarnaast geldt dat automobilisten, vanwege de werkzaamheden en recente aanpassingen in de nieuwe omleiding, tijd nodig hebben om te wennen aan een nieuwe verkeerssituatie. Door de files op de rijksweg A12 en in de regio Utrecht zoekt sluipverkeer vanaf Utrecht over het bedrijventerrein een uitweg, waardoor extra verkeersaanbod ontstaat.

 

Er volgt overleg met gezamenlijke partners (Laagraven Investment, de aannemer KWS, de gemeente Nieuwegein en de provincie Utrecht) om aanvullende maatregelen te bepalen die de doorstroming verbeteren. Deze updates en maatregelen communiceren wij  via de website www.nieuwe-infra-liesbosch.nl.

+