icon-arrow-right
HomeNieuws Voortgang werkzaamheden fietspad Ravenswade (vak 5) en Zuidelijke verbindingsweg (Vak 1)

Voortgang werkzaamheden fietspad Ravenswade (vak 5) en Zuidelijke verbindingsweg (Vak 1)

Actueel

Momenteel wordt op verschillende locaties op het bedrijventerrein door de aannemer gewerkt. De werkzaamheden concentreren zich vooral op het aanleggen van het nieuwe fietspad langs de Ravenswade (werkvak 5) en de aanleg van de nieuwe verbindingsweg (werkvak 1). Bijgaand een korte update van de werkzaamheden. 

Werkzaamheden fietspad Ravenswade - 14 januari - 13 februari 19
Locaties werkvakken 1 & 5

Werkvak 5: Fietspad Ravenswade

Vanaf januari wordt, ter hoogte van de aansluiting De Liesbosch - Ravenswade, gewerkt aan de nieuwe fietsverbinding langs de Ravenswade. Inmiddels zijn de contouren van het eerste gedeelte van het fietspad zichtbaar en is de fundering aangebracht. Helaas hebben wij de werkzaamheden moeten temporiseren aangezien de bestaande lichtmasten eerst door de netbeheerder verplaatst dienen te worden alvorens de bestrating kan worden aangebracht en het fietspad kan worden opengesteld. Wij zijn in gesprek met de netbeheerder om dit zo spoedig mogelijk uitgevoerd te krijgen. Zolang er geen werkzaamheden worden uitgevoerd is de Ravenswade zonder versmalling beschikbaar voor het verkeer.

20190214-WV1-002

Werkvak 1: Zuidelijke verbindingsweg (Veldwade – N408)

Inmiddels zijn de contouren van de nieuwe verbindingsweg tussen de Veldwade en de N408 zichtbaar. De fundering voor de nieuwe weg is inmiddels aangebracht. Vanaf 18 februari a.s. worden ook de nieuwe betonnen duikers aangebracht in de watergangen langs de Veldwade en de N408. Tevens wordt het fietspad langs de N408 (via de parallelweg) aangepast naar de nieuwe situatie en de bestaande busbaan van de N408 verbreed (zie nieuwbericht 14-2-2019 "Tijdelijke omleiding fiets- en landbouwverkeer N408".

+