icon-arrow-right
HomeOver ons

Over ons

Wie zijn wij en met wie werken wij samen?

Laagraven Investment

iLaagraven Investment is de ontwikkelaar van verschillende percelen grond en opstallen van het bedrijventerrein Liesbosch- Laagraven. Zij zijn de initiatiefnemer van het project in nauwe samenwerking met de provincie Utrecht en de gemeente Nieuwegein.

Samenwerking Provincie en gemeente

Laagraven Investment heeft samen met de provincie Utrecht en de gemeente Nieuwegein de verkeerskundige oplossingen geïnventariseerd. Op basis van deze uitgangspunten heeft Laagraven Investment in samenwerking met de verschillende particuliere grondeigenaren, de gemeente Nieuwegein, de provincie Utrecht en het hoogheemraadschap het nieuwe verkeerskundige ontwerp uitgewerkt en de bestemmingsplanprocedure doorlopen. Als grondeigenaar, wegbeheerder en toekomstige beheerder zijn de provincie Utrecht en gemeente Nieuwegein actief betrokken tot aan de oplevering van het project.

Aannemer KWS

KWS, een grote wegenbouwer in Nederland gaat de werkzaamheden uitvoeren. KWS maakt deel uit van Koninklijke VolkerWessels, een internationaal breed opererend concern dat actief is in alle vormen van bouwnijverheid.

+