icon-arrow-right
HomeVeelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over het project? Bekijk de veelgestelde vragen en vind direct antwoord op uw vraag

Wat is de duur van het project en hoe ziet de planning eruit?

Het project is gestart in mei 2018, de verwachting is dat de werkzaamheden in het najaar 2019 zijn afgerond. De huidige planning is weergegeven in de faseringschetsen. Deze kunt u vinden onder Werkzaamheden - Faseringen op deze site

Wat merk ik of mijn bedrijf van de werkzaamheden?

U ziet dat de infrastructuur gefaseerd wordt aangepast. Eerst wordt er ruimte gemaakt boven en onder de grond voor de aanpassingen door het verwijderen van bomen, het aanbrengen van zand en het verleggen van kabels en leidingen. Daarna merkt u vooral dat er bouwverkeer rijd en de verkeerssituatie tijdelijk anders kan zijn dan u gewend bent. U wordt bij een wegomleiding vooraf geïnformeerd. Geluidshinder door machinale werkzaamheden, verkeershinder door tijdelijke omleidingen proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen.

Blijft mijn bedrijf of woning altijd bereikbaar?

Het uitgangspunt is dat u bereikbaar blijft. Mocht de toerit van uw bedrijf of woning tijdelijk niet bereikbaar zijn dan nemen wij van te voren persoonlijk contact met u op.

Kan ik op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen?

U kunt zich opgeven op deze site onderaan de home pagina voor onze newsalert. Zo ontvangt u direct de laatste berichten over het project. Ook worden een informatiemiddagen gegeven waar u persoonlijk op de hoogte wordt gebracht. 

Waarom is nieuwe infra Liesbosch nodig?

Om de ontwikkeling van het voormalige veilingterrein mogelijk te maken. Daarnaast is de verkeerssituatie op het bedrijventerrein in de huidige situatie al een probleem (welke vanuit de verkeersscenario’s alleen maar groter zou worden).

Kan de nieuwe infrastructuur de verkeersafwikkeling wel aan met de komst van het nieuwe distributiecentrum?

Ja, er zijn in het verleden door Movares en Witteveen + Bos verkeersstudies uitgevoerd naar de oplossingsrichtingen voor dit vraagstuk. Bij de wijziging van het bestemmingsplan is dit verder uitgewerkt en onderbouwd. Daarin is ook de prognose voor de toekomst uitgewerkt. 

Hoe houden jullie rekening met de omgeving?

We hebben een hoofdfasering uitgewerkt waarbij wij eerst starten met de aanleg van de nieuwe noordelijke en zuidelijke ontsluitingswegen incl. fietsverbindingen, zodat wij vervolgens de bestaande infrastructuur op o.a. de Ravenswade kunnen aanpassen en de verkeersdoorstroming en bereikbaarheid gewaarborgd blijft. Daarbij zorgen wij dat alle percelen gedurende de bouwfase bereikbaar blijven (al kan dit middels een tijdelijke omleiding het geval zijn).

Is het ontwerp definitief? Heb ik nog inbreng, kan ik mijn wensen ergens kwijt?

Ja, het ontwerp is definitief. Het detailontwerp wordt momenteel uitgewerkt.

 

In de basis ligt het ontwerp met alle randvoorwaarden en gestelde eisen door derden vast. Daarmee is er geen ruimte om nog extra wensen in te vullen. Het huidige plan + de onderliggende eisen worden straks als uitgangspunt doorgelegd naar de aannemer. Daarnaast heeft de aannemer reeds een uitdaging om binnen de strakke planning het werk te kunnen maken. Mocht u eventuele vragen hebben neem even contact op met onze Omgevingsmanager te vinden op deze site onder Contact.

+