icon-arrow-right

Indicatieve fasering

Aanpassing verkeersmaatregelen

De aannemer KWS is gestart met de feitelijke aanleg van de nieuwe infrastructuur. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2019 gereed. In verschillende fasen worden de infrastructurele maatregelen uitgevoerd. In hoofdlijn is de fasering:

 

  • Voorbereidende werkzaamheden
  • Aanleg zuidelijke verbindingsweg 
  • Aanpassing Ravenswade & aanleg fietspad
  • Aanleg noordelijke ontsluitingsweg
  • Herprofilering weg rond Ravenswade 2 & 4
  • Realisatie aansluiting Ravenswade - N408

 

 

 

+